Mandala je obraz tvořící kruh. Znamená také střed, eventuálně magické kolo. Kruh je odpradávna vnímán jako silný symbol; svou tvarovou formou představuje semknutost a ochranu, svou pestrostí navádí k osvícení, tvarem vyjadřuje Slunce, Měsíc, planety. Mandalu je možné vnímat jako odraz vnitřního já anebo jako rituální nástroj pro vyobrazení pomíjivosti, jak ji prezentují tibetští mniši. LIM ve svých mandalách pracuje se stejným záměrem a soustředí se při tom na kvality, které prostřednictvím malby vtahuje do života. Mandala se tak stává silným zářičem nesoucím pozitivní vibrace.

Sdílet
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn