Expresivní hlubina

Expresivní hlubina představuje tematický souhrn díla autorky LIM vzniklého v letech 1998 – 2012. LIM zde dala vyznít vlastnímu uměleckému stylu typickému právě pro obrazy tohoto období. V Expresivní hlubině se odráží jak autorčin vědomý arteterapeutický přístup, tak její podvědomý mysticko-spirituální svět. Sama autorka tvrdí, že díky své tvorbě měla průběžnou možnost náhledu do hlubin vlastní duše, které skrze své obrazy dala nový rozměr a sílu. Tyto esence se poté zpětně zrcadlí v dalších a dalších obrazech, a nadále tak intenzivně působí i na své diváky nadčasovostí svých symbolů a témat. Ta nepodléhají módnosti a účelovosti, neboť jsou plná autentičnosti a ryzosti projevu vyzařujícího silnou expresivní energii. LIM se coby výtvarná umělkyně vyznačuje svojí neutuchající kreativitou a fantazií, jež se odrážejí i v samotném vzniku jejích děl. Její potřeba malovat a skrze obrazy tak přenášet poznání je její naplněnou seberealizací. Vrstvy, různé materiály, techniky, podklady a způsob malby jsou pak zároveň jejími rozmanitými výrazovými formami.

Sdílet
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn